Tika noslēgts līgums 

21/04/2016
SIA NORDEN COSMETICS ir noslēdzis līgumu Nr.  SKV-L-2016/93 ar Latvijas Investīciju un attīsības

aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās kokurētspējas veicināšana" ietvaros , ko

līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.