Tika noslēgts līgums 

21/04/2016

Ir noslēgts līgums   ar Latvijas Investīciju un attīsības aģentūru 21.04.2016. datumā  Nr.  SKV-L-2016/93 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) atbilstoši starp pusēm noslēgtā

līguma Nr. SKV-L-2016/ 93par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums) 8. punktam veica

 NORDEN COSMETICS  Maksājuma pieprasījuma Nr.FN-SKV-MP-2016/ 407izvērtēšanu ERAF

līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma

„Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.