SIA ''NORDEN COSMETICS” 08.02.2024. noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. 17.1-1-L-2024/65 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

 

 

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanās fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas, t.sk. ES fondu logo ir pieejamas ES fondu tīmekļvietnē: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas