Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Lietuvā

15/07/2014

 

2014. gada 15.jūlijā LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

 

"Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

 

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

 

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

 

numuru NR.ĀTA/2.3.1.1.1./14/63/023

 

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-14-2250 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/023)

 

 ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā"

 

 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar