Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Polijā,Čehijā un Īrijā

29/05/2015

2015. gada 29.maijā LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

"Eksporta tirgus veicināšana Polijā,Čehijā un Īrijā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

numuru ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/088.

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-2891 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/088)

 ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Polijā,Čehijā un Īrijā"

 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar: