Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Igaunijā,Čehijā,Lietuvā,Somijā

14/12/2015

2015. gada 14.decembrī LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

"Eksporta tirgus veicināšana Igaunijā, Čehijā,Lietuvā,Somijā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

numuru ĀTA/2.3.1.1.1./15/78/063

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-3681 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/063)

ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Igaunijā,Čehijā,Lietuvā,Somijā"

īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar