Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Lietuvā

28/11/2014

2014. gada 21.novembrī LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

"Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

numuru NR.ĀTA/2.3.1.1.1./14/68/027

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-14-2468 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/14/68/027)

ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā"

īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar