Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Čehijas republikā

28/11/2014

2014. gada 30.oktobrī LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

"Eksporta tirgus veicināšana Čehijā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

numuru ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/024.

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-14-2469 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/024)

 ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Čehijā"

 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar