Tika noslēgts līgums par eksporta tirgus veicināšanu Polijā

10/02/2015

 

2015. gada 10.februārī LIAA pieņēma lēmumu par NORDEN COSMETICS iesniegtā projekta

 

"Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā"  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma

 

saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes

 

"Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", projekta iesniegumam piešķirot identifikācijas

 

numuru ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/001.

 

SIA"NORDEN COSMETICS" ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-2571 (projekta NR. ĀTA/2.3.1.1.1/14/70/001)

 

 ar  v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Eksporta tirgus veicināšana Polijā"

 

 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts īstenots sadarbībā ar