Det ble inngått avtale om promosjon av eksportmarked i Litauen 21/09/2015

 

Den 15. september 2015 vedtok Byrået av Investeringer og utvikling

 

av Latvisk Republikk (LIAA)

 

beslutning om utdeling medfinansiering til prosjekt innlevert av NORDEN COSMETICS

 

"Promosjon av eksportmarked i Litauen" under Europeisk Regionale utviklingsfond

 

for programmets "Entreprenørskap og innovasjon" tilleggsaktivitet

 

"Erverving av eksterne markeder - ekstern markedsføring" ved å tilegne identifiseringsnummer

 

ATA/2.3.1.1.1/15/76/108 til prosjektet.

 

"NORDEN COSMETICS", BA har inngått avtale nr. L-ATA-15-3267

 

(prosjekt nr. ATA/2.3.1.1.1/15/76/108)

 

 med AAS "Byrået av Investeringer og utvikling av Latvisk Republikk" om gjennomføring av

 

prosjektet "Promosjon av eksportmarkedet i Litauen", 

 

 som er medfinansiert av Europeisk Regionale utviklingsfond.

 

 Prosjektet er utført i samarbeidet med

 

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/ERAF-large.jpg

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/ES_fondu_sauklis.bmp

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/EK_logo_ar_atsauci.bmp