Det ble inngått avtale om promosjon av eksportmarked i Litauen 15/07/2014

 

Den 15. juli 2014 vedtok LIAA beslutning om utdeling medfinansiering til prosjekt innlevert av 

 

NORDEN COSMETICS

 

"Promosjon av eksportmarked i Litauen" under Europeisk Regionale utviklingsfond

 

for programmets "Entreprenørskap og innovasjon" tilleggsaktivitet

 

"Erverving av eksterne markeder - ekstern markedsføring" ved å tilegne identifiseringsnummer

 

ATA/2.3.1.1.1./14/63/023

 

"NORDEN COSMETICS", BA har inngått avtale nr. L-ATA-14-2250

 

 (prosjektnr.  ATA/2.3.1.1.1/14/63/023)

 

 med AAS "Byrået av Investeringer og utvikling av Latvisk Republikk" om gjennomføring av

 

prosjektet "Promosjon av eksportmarkedet i Litauen",

 

 som er medfinansiert av Europeisk Regionale utviklingsfond. 

 

Prosjektet er utført i samarbeidet med

 

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/ERAF-large.jpg

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/ES_fondu_sauklis.bmp

 

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/EK_logo_ar_atsauci.bmp