"NORDEN COSMETICS", BA har inngått avtale

 

nr. L-ATA-13-1686 (prosjekt nr.  ATA/2.3.1.1.1/13/53/043)

 

med AAS "Byrået av Investeringer og utvikling av Latvisk Republikk" om

 

prosjekt "Promosjon av eksportmarked i Polen"

 

som er medfinansiert av Europeisk Regionale utviklingsfond.

 

Prosjektet utført i samarbeidet med

 

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/ERAF-large.jpg

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/ES_fondu_sauklis.bmp

 

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/EK_logo_ar_atsauci.bmp