Det ble inngått avtale om promosjon av eksportmarked i Polen, Tsjekkia, Irland 29/05/2015

 

Den 29. mai 2015 vedtok LIAA beslutning om utdeling medfinansiering til prosjekt innlevert av

 

NORDEN COSMETICS

 

"Promosjon av eksportmarked i Polen, Tsjekkia og Irland"  under Europeisk Regionale

 

utviklingsfond

 

for programmets "Entreprenørskap og innovasjon" tilleggsaktivitet

 

"Erverving av eksterne markeder - ekstern markedsføring" ved å tilegne identifiseringsnummer

 

ATA/2.3.1.1.1/15/73/088 til prosjektet.

 

"NORDEN COSMETICS", BA har inngått avtale nr.L-ATA-15-2891

 

(prosjekt nr.  ATA/2.3.1.1.1/15/73/088)

 

 med AAS "Byrået av Investeringer og utvikling av Latvisk Republikk" om gjennomføring av

 

prosjektet "Promosjon av eksportmarkedet i Polen", 

 

 som er medfinansiert av Europeisk Regionale utviklingsfond.

 

 Prosjektet er utført i samarbeidet med

 

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/ERAF-large.jpg

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/ES_fondu_sauklis.bmp

 

http://www.esfondi.lv/upload/Logotipi/EK_logo_ar_atsauci.bmp